BEDRIFTSVEILEDNING

TRIVES DU I JOBBEN DIN? OG PÅ JOBBEN?

Eller ønsker du veiledning for hvordan du kan forbedre dagens arbeidssituasjon?
Går du med tanker om å starte egen bedrift?

Jeg bruker mine intuitive evner til å veilede deg i jobb- og bedriftsrelaterte spørsmål, som f. eks:

  • Har du bevisste eller ubevisste "hindringer" som kan holde deg tilbake fra å nå dine forretningsmål
  • Din/ bedriftens målsetting
  • Bedriftens navn
  • Produktutvikling
  • Kontrakt
  • Ansettelsesforhold
  • Lokaler (type, beliggenhet)
  • Andre spørsmål