JEG TILBYR

I dagens samfunn er helse og bevisstgjøring viktig. Vi blir daglig overveldet av mer eller mindre nyttig informasjon som vi må forholde oss til, og hver og en må kontinuerlig gjøre valg basert på kunnskap, visdom og ikke minst egne behov.

ALLE MENNESKER HAR RETT TIL ET LIV MED GOD LIVSKVALITET, men mange mangler oppskriften. Det er opptil hvert enkelt menneske å gjøre personlige valg og definere "det gode liv", men ulike årsaker kan gjøre dette vanskelig.

MITT MÅL ER Å HJELPE DEG TIL EN BEDRE HVERDAG,
SLIK AT HVER DAG BLIR FYLLT MED GLEDE, ENERGI OG ALT ANNET DU ØNSKER, OG AT DU KAN LEVE LIVET SLIK SOM DU ØNSKER

Det er mange ulike fysiske og følelsesmessige årsaker til at folk søker hjelp for sine problemer, f.eks:

 • Smerter/vondt i kroppen
 • Stress
 • Ønske om mer energi i en travel hverdag
 • Mer livsglede og selvtillit
 • Opplevelser som trenger å bearbeides
 • Frykt
 • Livsveiledning
 • * * *

  JEG TILBYR:

 • Healing
 • Fjernhealing
 • Samtale
 • Kostveiledning
 • Bedriftsveiledning
 • Skjerming av vannårer/annen negativ energi
 • Husrens (space clearing)
 • Healingbilder
 • Foredrag
 • Gavekort
 • Heste-assistert healing (målrettet bruk av hest i behandling/ veiledning)
 • Kurs
 • * * *

  MIN TEORI
  Jeg arbeider ut fra teorien om at det som plager oss - enten fysisk eller psykisk, har sin opprinnelse i den måten vi opplever og fordøyer livet på.

  Opplevelser som ikke har blitt tilstrekkelig bearbeidet setter seg som blokkeringer i vårt indre, og er med på å begrense oss. Slike begrensninger kan igjen resultere i vondter i kropp og/eller sinn. Ved å betrakte livets hendelser på denne måten, er det mulig å hjelpe de fleste mennesker til å bli friske når tankemønsteret endres.

  Samtidig som tankemønster endres og problemer løses, vil du også få individuell og intuitiv veiledning om hvordan du selv i framtiden kan leve ”ditt gode liv”: ET LIV I HARMONI OG GLEDE!

  Jeg har erfart hvor vanskelig det kan være å sette grenser i forhold til såvel andre mennesker som arbeidsoppgaver, men jeg vet også hvor viktig dette er for "det gode liv" :-)

  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

  SYLTETØYGLASSET OG TO KOPPER KAFFE...
  Når tingene i ditt liv virker nesten uoverkommelige; når 24 timer pr. dag ikke er nok, så husk syltetøyglasset og kaffen ....
  En dansk professor stod foran sine filosofistudenter med noen ting foran seg. Da timen begynte, tok han uten å si et ord, et meget stort og tomt syltetøyglass fram og begynte å fylle det med golfballer. Da han hadde gjort det, spurte han klassen om glasset var fullt, og de var enige om at det var det.

  Så tok professoren en kasse med småstein fram, og begynte å helle dem ned i glasset. Han ristet glasset lett, så småsteinene fordelte seg imellom golfballene. Deretter spurte han igjen studentene om glasset var fullt, og det mente klassen at det var. Deretter tok professoren en kasse med sand fram og begynte å helle den opp i glasset. Sanden fylte naturligvis det resterende hulrommet i glasset.

  Igjen spurte han om det var fullt. Klassen svarte enstemmig ja.
  Til slutt tok professoren to kopper kaffe og helte dem begge ned i glasset. Hulrommet som var mellom sandkornene, ble nå effektivt fylt. Studentene lo. "Nåvel", sa professoren, da latteren var stilnet av. "Hvis dere nå forestiller dere, at dette glasset representerer deres liv. Golfballene er de viktige ting i livet - deres familie, kjærester, barn, helse, venner og yndlingspasjoner - de ting som, selv om alle andre ting gikk tapt, og bare disse tingene var tilbake, likevel ville gjøre deres liv fullkomment. Småsteinene er de andre tingene, som betyr noe - sånn som jobb, hus, bil osv... Sanden er alle de andre småting".

  Professoren fortsatte: "Hvis dere putter sanden ned i glasset først, er det ikke plass til verken småsteinene eller golfballene. Det samme gjelder i livet. Hvis dere bruker all deres energi og tid på de små ubetydelige tingene, får dere aldri plass til det som er viktig for dere. Vær oppmerksom på de ting, som er avgjørende for deres lykke. Lek med barna. Pass på helsen! Inviter deres partner på middag. Ta enda en runde på golfbanen. Det vil alltid være tid til at gjøre huset rent og ordne avløpene. Ta dere av golfballene først - de ting som virkelig betyr noe. Få styr på det dere vil prioritere - resten er bare sand.

  En av studentene rakte hånden i været og spurte hva kaffen representerte. Professoren smilte: "Jeg er glad for at du spør. Det er bare for å vise, at uansett hvor fyllt ditt liv synes å være, så er det alltid plass til et par kopper kaffe sammen med en venn".